--------------------------------------------------------

Pleitende akkers

Gedicht voor pr en publiciteit van Stichting Holandinha em Vista

Pleitende akkers

Kordate vlegels turen naar vruchtbare velden,
overgoten van onverzettelijkheid
grootse invallen en een traag kruipende geschiedenis,
ploeterend in een zompig klimaat,
om zijn log├ęs te bekoren met rechtvaardige hoop
Ere de deemoedige ambities van het doen en laten
zoals de duurzame bezoekers,
die nimmer hebben verzaakt,
delen in blijdschap en smart
Eenvoud blijft fier overeind omdat het welzijn
van de fratsen niet kan winnen van een machtige ambiance
die zijn ongerepte onschuld aanroept om zijn publiek
daarvan te overtuigen

--------------------------------------------------------
-------
Terug
-------